ZAJĘCIA PROGRAMOWE

                                                                                                           Zajęcia podstawowe w ramach podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN odbywają się codziennie i są prowadzone przez wychowawców w oparciu o plany pracy, opracowywane na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Praca z dziećmi realizowana jest we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W ramach czesnego organizowane są zajęcia:

  • edukacyjne,
  • umuzykalniająco-rytmiczne,
  • plastyczne,
  • gimnastyczne,
  • kulinarne,
  • teatralne,
  • logopedyczne,
  • język angielski,
  • ubezpieczenie


Native speaker once a week
 
Raz w tygodniu dzieci mają okazję spędzić czas z native speakerem. Zajęcia te prowadzone są przez certyfikowanego lektora, by w sposób naturalny i spontaniczny wykorzystać umiejętności językowe, jakich nabywają w trakcie codziennych zajęć.
Nasze zajęcia prowadzone są innowacyjną i uwielbianą przez dzieci metodą :