ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe uzupełniają codzienną pracę dydaktyczną z dziećmi i podzielone są na dwie grupy:                                                                                                                                                                               

1. Zajęcia gwarantowane w ramach opłaty czesnego:
 
  • edukacyjne,
  • umuzykalniająco-rytmiczne,
  • plastyczne,
  • gimnastyczne,
  • kulinarne,
  • teatralne,
  • logopedyczne,
  • język angielski,
  • ubezpieczenie

 
2. Zajęcia dodatkowo odpłatne:
 
-  Warsztaty ceramiczne
-  Dodatkowy, drugi w tygodniu język angieslki
-  Zajęcia taneczne (hip-hop, zumba, taniec towarzyski)
-  Indywidualne zajęcia z logopedą
-  Wycieczki i wyjazdy poza przedszkole